fredag 30 oktober 2009

Människan är bra jävla dum.



Jag försöker leva på ett sätt som inte gör allt för stor skada på klimatet. Släcker lampor, köper ekologiskt, dissar kött, återvinner, klimatkompenserar och har mig. Det känns rätt och det känns bra. Om alla gör sin del kanske, KANSKE vi kan få den här planeten på rätt köl. Men så tar man ett varv på nätet och allt känns ganska hopplöst och mörkt igen.

Människan är bra jävla dum.